چگونه عربی بخوانیم؟!

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
آموزش, تست زنی
12 دیدگاه
چگونه به راحتی عربی بخوانیم؟

لطفاً

مدلِ درس خواندن دانش آموزان موفّق این مدل کارهایی که دبیرها می گن کارهای کمّی هست, کیفی نیست, دبیرها می خان, کمبود کیفیّت شما رو با ارائه یِ الگوهایِ کمّی جبران کنند!

برای یاد گرفتن عربی هرچی می خونی باید ببینی عربی یه درس تجسّمی یِ, ابداً حفظ کردنی نیست!

مثال: سلول های غدۀ تیروئید ,تعداد میتوکندریِ خیلی زیادی دارن, چون متابولیسم در سلول های غدۀتیروئید, بسیار زیاد است.

 آقا !!هی نگو!!! وایسا, ببین چی می گی:  آهان بزار غدۀ تیروئیدُ باز کنم این شکلِشِ. میتوکندری زیاد دارن چرا؟ چون سوخت و ساز توش خیلی زیاده!

چه جالب !!

این قسمت از بدن سوخت و سازش زیاده !نمی دونستم!!!  بعد نشون بده جاشُ: این جا کلّی سوخت و ساز هست کلّی هم میتوکندری داره .

خیلی خب, برم نکته بعدی …

یه چیزی که ببینی از یادت نمی ره ولی چیزی که حفظ می کنی از یادت می ره

متوجّه هستی!!

این از 10 بار خوندن, بهتره, این تا آخر ِعمر ,یادت می مونه.

ولی بچّه ها چه کار می کنن؟

می گه هایلایت کنم, تیک بزنم, بابا ولش کن !!!

فکر کن ,تجسّم کن, تو اتاق تشریحی جلوت بدنُ باز کردن، فکر کن تجسّم کن، دارن بهت نشون می دن. آناتومی بچّه هایِ پزشکیُ نگاه کن ,خط کسی نمی کشه که!!

هر چی می خونه, باید انگار دیده تجسّم کن چِیه ,خط, هِی, داری, می کشی.!!!مدل درس خوندنهـاتون کلـاًّ, غلطه, افتضاح دارین درس می خونین!!

بخاطر اینِ ,که,هِی, از خودتون ناراضی هستین!!

روزی ده ساعت داری درس می خونی رتبۀ شما , باید نیم بشه نه یک!!!

چکار داریم می کنیم با خودتون، شما رو نمی گم شما دانش آموز خوبی هستیداغلب بچّه ها بدنبال این هستن که به مغزشون فشار نیاد. هِـی, زیاد می خونن!!! چرا زیاد می خونن؟! برا ی اینکه اگر بخوان ,تو تایمِ کمتر ,جمع کنند, باید به مغزشوتن فشار بیاد، باید کار کنن!

شما حوصله ندارید از مغزتون کار بکشید ولی از بدنتون هر چی  بخاین کار می کشید از خوابتون می زنید tv نگاه نمی کنید – پای موبایل و اینترنت نمی شینید…

  • مهمونی نمیرید,
  •  مهمون نمیاد,
  • درخانه حکومت نظامی هست,
  • کلّ خانواده دست به کمردرخدمت شماهستند…. *
  • همۀ این کارها رو می کنید, برای این که جایگزین فشار به مغز بشه!!!
  • فهمیدن به وسیله دیدن بسیار بهتره ، بسیار مهم تره
  • این مشکل نود و نه درصد بچّه هاس!!!

فهمیدی؟

کیفیّت می خایم، نیم ساعت می شینی بلند میشی باید رشد درصد داشته باشی.نیم ساعت میشینی بلند می شی باید درصدت بیاد بالا

  • خودت باش
  • تو دام روش هایی که معلّمان کنکوری می گن نباش
  • این ها به دنبال این هستن که بگن نکته تستشونم بیاین!!!!!!!!!!!!!!

دو روز بعد می گن همایشمُ  هم بیاین! آهان دیگه! وقتی می گه 5 بار باید بخونی سه بار هم باید تدریس بشه که 5 بار بخونی بره تو ذهنت تازه باید حالا ترکیبی کار کنی

 سرعت کار اون جوری خیلی کمه، یه چیز وقتی قراره 5 بار بخونی پس کلّـاً سرعت کم هست دیگه, پشرفت کمِ دیگه! وقتی با یک بار خیلی خوب خوندن داری یاد می گیری.  اگرچه 1 بارت یه ذره زمان بره ولی: داری یاد می گیری – اگرچه سرعت کار کمه, ولی: – پوست تستها رو می کنی دیگه این دفعه از خودت انتظارتُ ببر بالا

بازی شْ  این شکلی هست:

به خودت باید فشار بیاری نه به دبیر ,نه به کلاس!!

یه فصل تحلیل صرفی میشینی می خونی سیصد تا تست می زنی فقط 9 تا تست تو این 300 تا به درد بخورهستِش بقیش دوْزارْ نمی ارزه!!!

اون 60 تا تستُ, بزن تکراری ها رو ردّ کن  همه رو نزن  وقتتُ برای چی ,داری تلف می کنی؟

تکراری ها رو بعداً تو آزمونِ حجمی ها بزن حجمی ها که آزمون می گیری از خودت، الان برای چی داری وقتُ تلف می کنی؟

داری فاعل و نائب فاعل کار می کنی: خب30،40 مدل بیشتر تست نداره بعد تو میشینی یه مرتبه ,از مبتکران 400 تا تست می زنی برای چی می زنی اضافه هستش!

کارهای اضافه انجام می دین کمیّتُ می برید بالا که افت کیفی تونُ جبران کنید!! جبران نمی شه!ابداً جبران نمیشه! امکان نداره !!! شماکیفیتت, پایین باشه, بعد با زیاد خوندن ,نتیجه بگیری!

در آزمون:

 کسی که ده ساعت می خونه, باید زیر 600 بیاره چون این زیاد خوندن علت داره! کیفیت نداره دیگه ! نه این که دنبال کیفیت نیستی،  مدل خوندن جوری یِ که زمان زیادمیبره.

 یه موقع هست, می گی من اون کار ده ساعتم رو تویِ, 4 ساعت ؛جمع می کنم اون کار رو  بیشتر کنم رتبه ام بشه تک رقمی.

می گم :خیلی خوب!

 حالا کارِ بیشتر؛ که با 5 ساعت هم برسه ,با کیفیّت می رسه, یه موقع خودت بستی به time (زمان) هی داری می گی امروز 10 ساعت خوندم؛ ببینم فردا میشه  ده ساعت ونیم وای! اَه !فردا 9 ساعت شد؛ فردا 8 ساعت شد! فردا 11 ساعت  شد،تو بازیِ سرعت افتادی!

کجایِ عربی رو می تونی بزنی تو کنکور این رو به من بگو!!!!!!!!!!!!!

اصلاً مهم نیست ؛چند ساعت خوندی، کجا رو می تونی بزنی؟هیچ جا،

تو الان فهمیدی هیشکی نفهمیده  تو باز فهمیدی! الحمدلله!

الان همون سرکلاس استادمصطفی آزاده یک سری آدمهای ناآگاه ریختن اینها همینجوری نشستن مصطفی آزاده می گه, اینا تندو تند؛ می نویسن! بعضیاشون پاک نویس هم می کنن خاک بر سرا!!

از بعضیهاشون هم که 3،4 سال هست که پشت کنکورهستن بپرس:

چگونه عربی بخوانیم؟! جواب بچه های پشت کنکوری

از بعضیهاشون هم که 3،4 سال هست که پشت کنکورهستن بپرس:چگونه عربی بخوانیم؟!

 دبیر که می گه 5 بار باید بخونی ؛می دونه که داوطلب نمی تونه؛ بعد داوطلب امسال نمی تونه ؛رتبه بیاره ,رتبه نمیاره، سالِ بعد- می گه: ایندفعه می تونم, دوباره بلند می شه, کلاس میره, می گه تقصیرِ خودم بود ؛تقصیر دبیر نبود!! در صورتی که تقصیر دبیرهست!!!!

دبیر باید اون جا ,همون جا ,بگه :الان فهمیدی؟، فهمیدی! نفهمیدی: خاک تو سرت هیچ وقت نمی فهمی

دبیر از قصد داره اون کارُ می کنه کلاس سالِ بعدش را هم از کلاسِ سالِ قبلش ,پر می کنه!

از هر دانش آموزی 4 بار پول می گیرن!!

تو یا فمیدی یا نفهمیدی، فهمیدی تموم.

  نفهمیدی هم نفهمیدی

 من پارسال ده هاتارتبۀ(دورقمی) زیر صد داشتم چند تا رتبۀ تک رقمی

بنده اصلاً به زیاد خوندن اعتقاد ندارم.

دکتررامین نیکخو می فرمودند:

ماجده محمّدی رتبه ده کنکور شد, می گفتم اگر زیاد بخونی خنگ می شی, حق نداری با کمیّت زیاد خودت رابه یک آدمِ خنگ تبدیل می کنی.

کیفیّت یعنی اینکه: می شینی پای DVD بلند میشی باید جگرت حال بیاد

بگی آهان  آخ جون که می تونم اینهاروعالی بزنم ,چقدر خوب بود.

آرتروز گردن نمی گیری!

 از همه چی محروم نمی کنی  خودت رو

یه جا ذوق و شوق پیدا می کنی تستُ می تونی بزنی

 ولی تو هِی ؛داری عذاب می کشی؛ نه درصد می ره بالا, نه از این طر ف زندگی می کنی

 هفته ای یه نصف روز برو کوه ,برواستخر ,میشینی پایِ کتاب یا DVD وقتی که بلند می شی باید بتونی تست ها رو بزنی!

 چه جوری؟

قبلش تست ها رو ,باید ببینی, داری می خونی که چی یُ بزنی؟

حواست  ر وجمع کن, فکر کن راجعِ مطالبش

نتیجه:

نتیجه می گیری, بهتون قول می دم نتیجۀ خیلی خوبی بگیرید!

امروز فصل جدیدی از زندگی تحصیلی تون رو شروع کنید:

بررسی کنیدکه مثلاً:تست های این درسها رو می تونم بزنم.

این 2 تا رو نرسیدم, ولی اشکالی نداره, هفتۀ بعد می زنم.

الان اومدی اینجا ,این توصیه هارو جدّی بگیر,بلند نشی بری کار خودتو بکنی ها!

وگرنه,از مسیرتون دور می شید, من یک چیزی که می گم گوش کنید:

کیفیّت یعنی وقتی می خونی یه چیزی یاد بگیری ,چیزی رو یاد بگیری, که دنبالشی.

 وقتی دنبال هیچّی نباشی (وقتی دنبال چیزی نباشی) هر چی یاد بگیری  رو فراموش می کنی

 چون دنبالش نیستی.

1) تست رو نگاه کن!

2) برو بخون!

3) بیا بزن!

حق نداری با کمیّت زیاد خودتُ به یه آدم خنگ تبدیل کنی!!

شاگردم عربی (0) می زد  2ماه مونده به کنکور (42) درصد عربی زده بود  یک هفته ای

چه جوری؟این جوری:

1) سوال ها رو نگاه می کرد

2) خوب ,فهمیدم!

3) حالُ فهمیدم که تویِ کنکور چه جوری می دن!

4) بعد

می رفت یه جوری می خوند, که بتونه حال کنکورُ بزنه.

شب های امتحان, یه عُمری, اینجوری درس خوندین, الان هم همون جوری بخونید.

– بهترین کار

تست ها رو که ؛میدونه داوطلب چه مدلی یِ؛ بعد که, میاد سرِکلاسً به دنبال جواب می گرده

همون جا باید تمامِ مشکلاتش ,همشون برطرف بشه!

آدم دکتر که می ره ؛حتماًباید قرصهاشُ بخوره, حرف گوش کن باشید.

من می دونم بچه ها کلـاًّ یه چیزی که تویِ مغزشون, می افته ؛دیگه هرجوری که هست باید انجام بِدَن ,فکر می کنند اگر انجام ندنِش, چی می شه!!!

سرعت مطالعه:

ببین  عزیزِمن! اگه الان به شما  بِگم که دنبالِ جوابِ این تست برو ,بگرد ,پیداش کن, سرعت شما بالاهست ,میدونین چرا؟چون میدونین دنبال چی هستین.

ولی وقتی دنبال هیچّی نیستین سرعتتون پایینه دیگه,واضحِ!

وقتی بشینی همین جوری فقط می خای یاد بگیری

خب خوابت می گیره

ولی

وقتی دنبال جواب یک سِری سؤالـاتِ ذهنیّ خودت,  هستی:

مغزِشما, مثل فرفره دنبالِ جوابش می گرده که پیداشون کنه وپیداشون هم میکنه.

وقتی دنبالِ جوابِ سؤالت باشی ؛مغز مثل فرفره پیداش می کنه؛ چه جوری؟ با دنبالِش گشتن!

سرعتِ مطالعۀ هیچ کس با لذّات؛ پایین نیست.

مدل هایِ مطالعۀ ما غلط هستش, روش هامون رو باید اصلاح کنیم و درست کنیم!

روش هامون رو,که درست بکنیم ,سرعت مطالعمون می ره بالا.

بهترین مدل سرعت مطالعه سرعت مطالعه منعطف هست

«سرعت انعطاف پذیر»

یه جا رو که بلدی سریع  بخون رد شو!

یه جا رو که بلد نیستی ,آروم بخون

 بعد ارائه کن و تجسّم کن

 بعد برو قسمتِ بعد با تست مقایسش کن.

سعی کن تست بتونی باهاش بزنی اگر نمی تونی دوباره برگرد,از اوّل بخون!

شما,چند عاملی باید بخونین

فکر کنی!

 – سوال بپرسی!

– تست بزنی!

– بخونی

 – بنویسی

درس می خای بخونی باید مدل مطالعۀ درست داشته باشی

 مدل مطالعه ای درست هست که: داوطلب ,ریدینگ ثابت نداره یعنی مرتّب «هِی» می خونه،

 تست می زنه

فکر می کنه,

 جواب می ده،

 یادداشت می کنه,

 اصلا نمی فهمه  که زمان چه جوری گذشت!

اگر مغزت هیچ لذّتی نمی بره ,

احساس رضایت درونی بهت دست نمی ده ,

بهت فشار میاد,

 حالت خوب نیست ,

هی افسرده می شی,

 هی می گی هر چی  می خونم  نتیجه نمی گیرم ,

هرچی بیشتر می خونم نتیجه کمتر می گیرم,

این جمله ها مال بچه هایی هستِش که  نمی گیرن.

عبارت اون طور بچّه ها,هستِش.

باید لذّت ببری از زندگی

 بگی این 4 تا مبحثُ الآن جمع می کنم بالای 80% می زنم

می ری کار می کنی ← رشد می کنی

بعضی ازمونهای آزمایشی نمی زاره  که شما,رشد کنید

 هی می زنه تویِ سرتون،

مرتّب تحمیق و تحقیرتون می کنه!

مرتّب ِلهِتْون می کنه!

درحالی که, توی کنکور داوطلب با سؤالات ساده و متوسّط زیادی مواجه هست که:

 نمی تونه بالا بزنه,

به خودت بگو که:من کولاک می کنم که تویِ آزمون هام , معرکه باشم.

هر آزمونی نسبت به آزمون قبل باید یه پلّه بیای بالا و این اتّفاق می افته.

لذّت می بری

 کیف می کنی از خودت

 این اتّفاق براتون می افته

 

نویسنده

نوشتهٔ پیشین
برنامه ریزی صحیح، نیمی از راهِ
نوشتهٔ بعدی
نقش صبحانه در یادگیری دانش آموزان؛ واقعیت یا شایعه؟!

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

12 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
× واتس آپ آزاده