روش مطالعه صحیح

روش مطالعه صحیح دروس کنکور

با این روش مطالعه نگاهتون نسبت به درس خوندن عوض میشه

خب بچّه های عزیزم زنگ مشاوره هست. میخوام بهتون چیزهایی بگم در ارتباطِ با روشِ مطالعتون,که به شکلِ کامل؛ نگاهتون, نسبت به درس خوندنتون عوض بشه.  این دفعه راجعِ روشِ…
مشاهده
فهرست
× واتس آپ آزاده