هیچ بنده ای در حاجت خود از خدا اصرار نمی کند مگر اینکه خداوند حاجتش را روا می سازد

هیچ بنده ای در حاجت خود از خدا اصرار نمی کند مگر اینکه خداوند حاجتش را روا می سازد

پيامبر گرامي اسلام صلي‌الله عليه و آله و سلم»فرمودند: تا مي‌تواني زياد دعا کن، تو چه مي‌داني دعايت در چه وقت به اجابت خواهد رسيد؟ (تحف‌العقول، ص 34) 🔽 🔽…
مشاهده
فهرست
× واتس آپ آزاده