عربی کنکور

انواع (ما) در عربی کنکور

انواع (ما) در عربی کنکور

خوب در مقاله قبل گفتیم بهترین راه برای تشخیص انواع “مَن” استفاده از شیوه ترجمه است اگر هنوز در باره انواع مَن در عربی کنکورسوال دارید بهتر از از آن…
مشاهده
انواع مَن در عربی کنکور

انواع (مَن) در عربی کنکور

«من» یکی از حروفی است که از جمله‌ی حروف متشابه محسوب می‌شود. انواع “مَن” در زبان عربی ۱) من موصول: غالبا وسط جمله می آید و به معنی “کسی که”…
مشاهده
فهرست
× واتس آپ آزاده