عربی تجربی۹۹باپاسخ متفاوت

زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
آموزش, عربی کنکور, کنکور1400
سوالات و پاسخنامه رنگی شده عربی علوم تجربی کنکور سراسری

لطفاً

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

سوالات و پاسخنامه رنگی شده عربی علوم تجربی کنکور سراسری

خب بحثی که امروز برای بچه ها در نظر گرفتم یه بحث فوق العاده جدید و ابتکاریه که هر دانش آموزی که از این روش استفاده کنه سرعت عملش فوق العاده بالا میره یعنی دانش آموز ما در حالت عادی وقتی میخواد یه قسمت ترجمه رو حل کنه اگر فقط روی سوال رو بخونه دو سه دقیقه وقتش میره ولی با این روشی که من ابداع کردم: ترجمه رنگی دانش آموز میدونه کجا باید دنبال چی بگرده یعنی همینجوری باری به هر جهت گزینه ها رو نمیخونه هم رو صورت تمرکز داره، تسلط داره، میدونه چی کار داره میکنه.

26-«قُل يا أهل الكتاب تعالَوا إلى كلمةٍ سواءٍ بَيننا و بينكم ألـاّ نَعبد إِلـاّ الله…»:
بگو ای اهل کتاب…

1)بسمت سخنی یکسان بین ما و خودتان بیایید که، بجز خداوند را نپرستیم…
2)بسوی سخنی بیایید که بین ما و شما یکسان بوده است و فقط الله را بپرستیم …
3)بسوی کلمه ای بشتابید که بین شما و ما برابر بوده است و بغیر از الله را نپرستیم…
4) بسمت کلمه ای یکسان بشتابید که بین ما باشد، و اینکه فقط خداوند را بپرستیم…

 

(1)ترجمۀ کلمات مهم: « تعالَوا = بیایید » / «كلمةٍ سواءٍ = سخنی یکسان »/
« ألاّ نَعبد إِلاّ الله = فقط الله را بپرستیم. »

علت نادرستی سایر گزینه ها:

2) «كلمةٍ سواءٍ = سخنی یکسان» به اشتباه «سخنی که یکسان بوده است» ترجمه شده است.

3)«كلمةٍ سواءٍ » به غلط«کلمه ای که برابر بوده  است» معنی شده است. از طرفی « تعالوا= بیایید» به غلط « أسرعوا= بشتابید» ترجمه شده.

4)« بیننا و بینکم= بین ما و خودتان، بین ما و شما» به اشتباه «بین ما باشد» معنی شده است. کاربرد « ألّا= آن که» به عنوان « و این که» درست نیست.

  

۲۷-«علينا أن نحترم الأديانَ الإلهيّة و أن نتعايش مع الـمعتقدين بها تعایشاً سِلميًّا!»:

 

1)بر ما است به دینهای خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعـتقاد دارند با مسالمت زندگی کنیم!

2)بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معـتقـدین به آنها زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم!

3)بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقـد هستند با مسالمت زندگی کنیم!

4)بر ما لازم است دینهای الهی را محترم شمرده با معـتــقــدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم!

 

(2)ترجمۀ کلمات مهم: « علینا أن نـحترم= بر ماست که احترام بگذاریم» / «نتعایش تعایشاً سِلميًّا= زندگی مسالـمت آمیزی داشته باشیم»

علت نادرستی سایر گزینه ها:

1) « أن= که» ترجمه نشده، «علینا أن نحترم= بر ماست که احترام بگذاریم» به غلط «بر ماست احترام بگذاریم» معنی شده. از طرفی«المعتقدین به=: معتقدین به آن ها» به اشتباه «کسانی که به خدا اعتقاد دارند» ترجمه شده است.
3)«المعتقدین بها= معتقدین به آن ها» به اشتباه«یا کسانی که معتقد هستند» ترجمه شده است. « بها= به آن ها» معنی نشده است.4)محترم شمرده- زندگی سالمی؛غلط هستند!

 

28-«الفشلُ تـحمُّله صعبٌ ولكنّه يَـخلقُ لك فُرصًا ستستفيد منها للنّجاح»!

1)تحمل شکست دشوار است ولی شکست برای تو فرصتی را میآفریند که از آن در پیروزی استفاده می کنی!
2)پذیرش شکست سخت است لكن موقعیّتهایی برای تو خلق می شود که از آن برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!
3)شکست خوردن و پذیرش آن دشوار است اما موقعیّتهایی که برای تو خلق می کند، از آنها در پیروزی استفاده خواهی کرد!
4)شکست تحملّش سخت است ولیکن برای تو فرصتهایی می آفریند که از آنها برای پیروز شدن استفاده خواهی کرد!

(4)ترجمه کلمات مهم: « الفشل= شکست» / «صعب =دشوار» / «النّجاح = پیروزی، پیروز شدن»

علت نادرستی سایر گزینه ها:

1) «ستستفید ُ= استفاده خواهی کرد» فعلی مستقبل(آینده) است و به اشتباه «استفاده می کنی» ترجمه شده. از طرفی«فُرَصاً» جمع «فرصة» است و به غلط به شکل مفرد(فرصتی) ترجمه شده. ضمناً « للنّجاح» یعنی برای پیروزی نه «در پیروزی».

2)«یخلق=خلق می کند» به غلط« یُخلَقُ = خلق می شود» (به شکل فعل مجهول) ترجمه شده. از طرفی« ستستفید= استفاده خواهی کرد» به غلط «استفاده می کنی» معنی شده. کاربرد «پذیرش=قبول کردن» در ترجمة « تحمّل=تحمّل کردن,به سختی و اجبار واکراه قبول کردن» دقیق نیست.
3)«تحمّله» خبر جملة فعلیه است و به اشتباه به صورت عطف به « الفشل» ترجمه شده: «شکست خوردن و پذیرش آن». از طرفی «پذیرش» ترجمة دقیق برای «تحمّل» نیست. «فرصاً: فرصت هایی، موقعیت هایی» به اشتباه به همراهِ «که» به صورت وصفی برای فعل «یخلق» غلط است و برای فعل «ستستفید» درست است ! چون جملة وصفیه بعد از موصوف می آيد نه قبل از آن.

 

29- «كم شخصاً نعرفُ أنَّهم يعملون بما يقولون، فيؤثِّرون علينا تأثيرًا عميقاً لا نَـجدُ مثلَه في الآخرين؟!» :

1)چند شخص را میشناسیم که می گویند چیزی را که بدان عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که همانند آن را در دیگران نمی یافتیم؟!
2)چند شخص را شناخته ایم که به چیزی که می گویند عمل می کنند، و بر ما آنچنان تأثیری دارندکه در دیگران مثل آن را نیافته ایم؟!
3)چند نفر را میشناسیم که آنها چیزی می گویند که عمل می کنند، و بر ما آنچنان اثری دارند که در افراد دیگر همانندش را نمی یابیم؟!
4)چند نفر را میشناسیم که به آنچه می گویند عمل می کنند، پس بر ما تأثیر عمیقی می گذارند که در دیگران مثل آن را نمی یابیم؟!

  • گزینه «4» صحیح است.

علت نادرستی سایر گزینه ها:

1) «یعملون بما یقولون= به آن چه می گویند عمل می کنند» به غلط «می گویند چیزی را که بدان عمل می کنند=یقولون بما یعملون» ترجمه شده. «لا نجدُ= نمی یابیم» (مضارع منفی) به اشتباه «نمی یافتیم=ماکنّانجدُ» (ماضی استمراری منفی) معنی شده.

2)نعرف: می شناسیم به اشتباه «شناخته ایم» (ماضی نقلی) معنی شده. «تأثیراً عمیقاً» به غلط «آن چنان تأثیری» معنی شده. « عمیقا= عمیقی» به غلط «آنچنان» معنی شده. از طرفی « لا نجدُ= نمی یابیم » به اشتباه « نیافته ایم» معنی شده.
3)« فـ » در « فيؤثِّرون» به غلط « و » معنی شده. «و در ما» به جای «پس بر ما». «یعلمون بما یقولون= به آنچه می گویند عمل می کنند» به غلط «آن ها چیزی می گویند که عمل می کنند» معنی شده. « فـ » در «فيؤثِّرون» به معنی «پس» به غلط «و» ترجمه شده. «عمیقا= عمیقی» به غلط «آن چنان» معنی شده.

 

۳۰-«يستطيع الناس أن يقرؤوا من الكتب ما يحبُونها، إلا مَن ليس لـهم فكرٌ قادرٌ على تمييز الـمسائل!» مردم می‌توانند…

۱) از کتابها هرچه دوست می دارند بخوانند، جز کسانی که توانایی برای تشخیص امور ندارند!
۲) بخوانند هر آنچه را از کتابها که دوست دارند، مگر آنکه قدرت جدا کردن امور را نداشته باشند!
3)از کتابها آنچه را دوست دارند بخوانند، مگر آنان که فکری قادر بر تشخيص مسائل نداشته باشند !
4)کتابهایی را که دوست می دارند بخوانند، مگر اینکه نتوانند با فکر و توانایی مسائل را از یکدیگر جدا کنند!

 

(3)ترجمۀ کلمات مهم: « أن یقرؤوا= بخوانند»/ «فکر قادر= فکری قادر» / «تمییز= تشخیص»

علت نادرستی سایر گزینه ها:

1) «فكرٌ قادرٌ = فکری قادر» به غلط «توانایی» ترجمه شده. از طرفی «ما» در «ما یحبُّونها» موصول است نه شرط. لذا کاربرد«هر چه» دقیق نیست.

2)«من» در «من لیس لهم» به غلط«مگر آن که، مگر این که» ترجمه شده و درست آن می شود «کسانی که» از طرفی«ما» در «ما یحبُّونها» موصول است و به شکل شرط «هر آنچه را» دقیق نیست.
4)«الکتب» معرفه با ال است و به غلط نکره « کتاب هایی را» ترجمه شده. از طرفی «من» در «من لیس لهم» ترجمه نشده بلکه به اشتباه «مگر این که» ترجمه شده. «فکر قادر» به غلط «فکر و توانایی» ترجمه شده و در نهایت «نتواند» معادلی در جملة عربی ندارد.
ضمناً به جای «تمییز» که اسم است به غلط فعل (جداکنند=أن یُمیّزوا)معنی شده.

 

31-«هذا الـمعلّمُ قد قام بـتشكيل فَريقَـينِ يجتهدُ لاعِبوهما فَرحينَ ستّة أيّامٍ من الأُسبوع اِجتهادًا!» :این معلّم…

1)با خوشحالی به تشکیل دو گروهی اقدام نموده که بازیکنان آنها شش روز از هفته را بسیار تلاش می کنند !
۲) با شادی به شکل دادن دو گروه که بازیکنان آنها شش روز هفته را به سختی تلاش می کنند، اقدام می نماید!
3)اقدام به تشکیل دو تیم کرده است که بدون شک بازیکنانشان در شش روز از هفته با خوشحالی، تلاش می کنند!
4)اقدام به شکل دادن تیمهایی کرده که بازیکنانشان با شادی، شش روز هفته را تلاش فراوان می نمایند!

 

 


کلمات کوچک اما کلیدی

 


 

(3)ترجمۀکلمات مهم: « قد قام= اقدام کرده است» / «فریقینِ= دو تیم» / «یجتهدُ= تلاش می نماید»

علت نادرستی سایر گزینه ها:

1) «إجتهاداً» مفعول مطلق تأکیدی است به معنی«بدون شکّ تلاش می نمایند» و به غلط به صورت مفعول مطلق نوعی«بسیار تلاش می کنند» ترجمه شده. از طرفی «فرحین» حال مفرد برای «لاعبو» است و نه برای« هذا المعلّم».

2)«با شادی» حال بازیکنان را بیان می کند و به غلط به عنوان حال معلم به کار رفته است. فعل «قد قام» ماضی نقلی بوده و به اشتباه به شکل مضارع «اقدام می نمایند» ترجمه شده است. از طرفی «مِن» در «من الاسبوع» ترجمه نشده. «اجتهاداً» مفعول مطلق تأکیدی بوده و به غلط مفعول مطلق نوعی«به سختی تلاش می کنند» به جای «بدون شک تلاش می کنند» ترجمه شده.
4)«فریقین= دو تیم» به اشتباه به شکل جمع «تیم هایی» معنی شده.
«من= از» در «من الاسبوع= از هفته» ترجمه نشده و «اجتهاداً» به غلط به شکل مفعول مطلق نوعی(تلاش فراوان می کنند) معنی شده است.

32-«طوبي لـِمن يُعوّدُ لسانَه على الكلام اللّيـن حتُى لا يخافَ النّاسُ منه بل يُقبِلون عليه!»:

۱ )خوشا به حال کسی که زبان خود را به کلام نـرم عادت دهد تا مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
۲)خرّم آن کس که زبان او به ســخـن لـطــيـف عادت نماید تا زمانی که مردم از او نترسند و او را قبول داشته باشند !
3)خوشا آن کس که زبانش را به کلامـی لـطـيف عادت دهد تا نه تنها مردم از او نترسند بلکه به او روی آورند!
4)خوش به حال آن کسی که زبانش به سخـن نـرم عادت کند تا اینکه مردم از او نترسند و نیز او را بپذیرند!

(3)ترجمه کلمات مهم: «يُعوّدُ=: عادت می دهد» / «الكلام اللّيـن= سخن لطیف»/ «يُقبِلون = روی می آورند»

علت نادرستی سایر گزینه ها:

1) «يُعوّدُ= عادت می دهد» به غلط«عادت نماید» ترجمه شده. «زمانی که» در عبارت عربی معادل ندارد و زائد است یعنی اضافه ترجمه شده! «یقبلون» به معنای «اقبال و روی آوردن» به اشتباه «قبول داشتن» معنی شده , لذا «قبول داشته باشند» غلط است.

3)«الكلام اللّيـن» معرفه است و به غلط نکره(کلامی لطیف) ترجمه شده. عبارت «نه تنها» در متن عربی معادلی ندارد و اضافه ترجمه شده.

4)«يُعوّدُ= عادت دهد» به غلط «عادت کند» معنی شده. «یقبِلون= روی آوردند» به اشتباه «بپذیرند» معنی شده.

 

۳۳- عيّن الصَحيح:

1)التفكّر ساعتين خيرٌ من العبادة ساعاتٍ:
مدّت دو ساعت فکر کردن بهتر از سـاعـاتـی از عبادت است!

2)العقلاء لا يـقــفـون ما ليس لـهم به علمٌ:
انسانهای عاقل بر چیزی که به آن علمی ندارند، توقّف نمی کنند!

3)إنّ النّفس الـمطمئنّة لا تأخذ اطمئنانَها إلآ من ربّها:
نفس مطمئنّه آرامـش از هیچ کس جز از خــدا نمی گیرد!

4)بعد أن فكَّر لـحظاتٍ وَجَدَ الـمأمنَ الّذي كان قد لَـجأ إليه قبل هذا:
بعد از اینکه لحظاتی فکر کرد محلّ امنی را که قبل از این به آن پناه برده بود، یافت!

گزینه «4» صحیح است.

علت نادرستی سایر گزینه ها:

1) «خيرٌ من العبادة ساعاتٍ = بهتر از ساعت ها عبادت» به غلط «بهتر از ساعاتی از عبادت است» ترجمه شده.
2) «لا یقْفون: پیروی نمی کنند» به غلط «یتوقّفون=توقّف نمی کنند» معنی شده.
3)ضمیر «ها» در «اطمئنانها» ترجمه نشده و به جای «آرامشش» ، «آرامش» و به جای «ربّها=پروردگارش» ، «پروردگار» معنی شده.

34- عيّن الخطأ:

1)تجـري مـياه الشّلال من الأعـلى إلى الأسفـل مـتـتالـيـةٌ:
آبهای آبشار از بالا به پایین پشت سر هم جاری می شوند!

2)رائحةُ ماءِ الـمستـنـقعـات كريـهةٌ لأنـه لا يـتحـرّك:
بوی آب مردابها ناخوشایند است زیرا حرکت نمی کند!

3)لا عَــجـــبَ فــي أن نُــؤجِّـــلَ أعــمـالَـنا الحـسـنـة:
هیچ تعجّبی نیست که در کارهای خوبـمان عجله کنیم!

4)لايُـغــرِق فــي الــمـدح والــذّم إلاّ الـأحــمـقُ:
فقط احمق درستودن ومذمّت کردن اغراق می کند!

گزینه «3» صحیح است.

علّت نادرست بودن گزینۀ «3» :

«أن نُــؤجِّـــلَ: به تأخیر بیندازیم» به اشتباه «عجله کنیم=نعجّلُ» ترجمه شده است در صورتی که «عجله کنیم» معادل «أن نعجّل» است نه «أن نؤجّل».

35-«عالم ترین مردم کسی است که علم مردم را بر علم خود افزود!». عيّن الصَحيح:

1)أعلم النّاس مَن جَمع علمَ النّاس إلـى علمه!
2)الأعلم النّاس مَن قد يـجمع على علمه علمَ النّاس!
3)الأعلم من النّاس الّذي يـجمع علمَ النّاس إلى علمه!
4)أعلم من النّاس هو الّذي قد جمع إلـى علمه علم النّاس!

گزینه «1» صحیح است.

علت نادرستی سایر گزینه ها:

2) «عالم ترین مردم= اعلم الناس» به غلط «الا علم الناس» تعریب شده و مضاف «اعلم» نباید «الـ» داشته باشد. «افزود» (فعل ماضی) به اشتباه به شکل مضارع(قد یجمع) تعریب شده. «علم مردم» را «بر علم خود» به غلط جابه جا تعریب شده.

3) «عالم ترین مردم= اعلم الناس» به غلط «عالم تر از مردم= الـاعلم مِنَ النّاس» تعریب شده.«افزود= جَمَعَ» به غلط «می افزای=:یجمع» تعریب شده.

4) «عالم ترین مردم=اعلم النّاس» به غلط «عالم تر از مردم= اعلم من النّاس» تعریب شده. ضمیر «هو» در «هو الّذی» اضافه است. «علم مردم» را «بر علم خود» جابه جا تعریب شده. «إلی علمه علم الناس= به علمش، علم مردم را»

اِقرأ النّص التالي ثمَ أجب عن الأسئلة ( ۳۶ – 4۲ ) بما يناسب النصَ:

أوّل خـطوة (=قدم) في تغـيير الحياة هي الاعـتناء بالأمور المهمّة و الاهتمام بها. و من جملة هذه الأمور هي معرفة آمالنا و أحلامنا و كذلك الأهداف الّتي جعلناها لحياتنا و السّعي وراء تحسينها. و المهمُّ هو أن نعلم أنّ حصول الحياة السعيدة للإنسان بحاجة إلى التأمّل في الحياة الأخلاقيّة و ارتقائها و كذلك الحياة الصحّـيّة معاً، و لأنّ الصّحة لا تبقى دائما فإنّ البدن يتعرّض لتغييرات جسديّة مختلفة كذلك روحيّة و عاطفيّة بمرور السّنوات!
فمن التُّوصيات الأكيدة في هذا الجانب هو الاهتمام بتغذية الجسد و الذّهن معاً و ذلك لتشكيل حياة متوازنة تناسب التغييرات الجسدية الّتي تَحصل له مع الزمن. و من الجدير بالذّكر أنَّ ممارسة التمارين الرياضيةالـمفيدة تساعد الشّخص على حياة أكثر صحةًّ و سعادة في الجانب الجسدي و الذّهني!

سوالات و پاسخنامه عربی علوم تجربی کنکور سراسری 99
سوالات و پاسخنامه عربی علوم تجربی کنکور سراسری 99

۳۶- عيّن الصحيح:سراسری تجربی 99

1)الرّيــــــــاضــــــات الـــــــــبـــــــدنـــــيـــّـــة لــا تُــــســـــاعد إلـاّ الجسمَ!
2)الــــصّـــحّةُ تَــــســتــــمرّ فــــــي الـــــــــحياة مـادام الـإنــسان يَطــلــبــها!
3)التغيرات الجسديّة و الروحيّة و العاطفيّة لا تظهرُ لنا إلـاّبعد زمن قليل جدّا!
4)من استطاع أن يُميّز بين أموره الـمهمّة و بين غيرها، قام بأوّل خطوةٍ في تشكيل الحياة السّعيدة!

 

گزینه «4» صحیح است.

هر کس بتواند بین کارهای مهم  وغیرمهم خود تمایز ایجاد کند، به اوّلین گام در تشکیل زندگی سعادتمندانه پرداخته است.

بررسی سایر گزینه ها:

1)تمرین های جسمی فقط به جسم کمک می کنند.«خیر، ممکن است به ذهن هم کمک کنند.»

2)سلامتی همیشه در زندگی ادامه دارد تا زمانی که انسان آن را بخواهد.«قید همیشه نادرست است.»

3)تغییرات جسمی و روحی و عاطفی تنها بعد از زمانی بسیار اندک رخ می دهد. «خیر زمان خیلی زیادی می برد.»

 

۳۷- كيف نُغَيّر حياتنا للوصول إلى التوازن؟عيّن الخطأ:سراسری تجربی 99

1)بالقيام بممارسات رياضيـــــــة تحـــــــافظ على صحّة الأبدان!

2)بالتعـــرّض للتـــــــغييرات أمام الأمور و الحوادث و الأشياء!

3)بالاهتمام بالجانـــــب الذّهنيّ و الـمحاولة لإخراج الرذائل منه!

4)بتغذية البدن بالـموادَ اللّازمة الَتي تحافظ على سلامة الأبدان!

گزینه «2» صحیح است.

 

کدام گزینه نادرست است:

چگونه زندگی خود را برای رسیدن به تعادل تغییر دهیم؟

1)با انجام تمرین های ورزشی که سلامتی بدن ها را حفظ می کند.

2)با قرار گرفتن درمعرض تغییرات پیش روی امور و حوادث و اشیا

3)با اهتمام به جانب ذهنی و تلاش برای بیرون کردن پستی ها از آن

4)با تغذیة جسم از مواد لازمی که سلامتی بدن را حفظ می کند.

 

۳۸- ماذا يعني نا جحين أردنا أن نحصل على السّعادة في الحياة؟ عيّن الصَحيح:سراسری تجربی 99

1)الــإهتمام الكثـــير بالأمـــــــــور الأخلاقـــــيّــــة و الصّــــحيّــة!
2)قــلّـــــة ملاحــــظتــنا إلى مرور الزّمـــــان و تأثــــيره عـــــلينا!
3)الـــإتّــــــكاء على آمالنا و أحلامنا يضـــــمن لنا كــــــــلّ شيء!
4)الصّـــــــحّة الجسديّة تُغني من كلِّ شيءٍ فإنَّها تضمن السّعادة!

گزینه «1» صحیح است.

وقتی بخواهیم که به خوشبختی در زندگی دست یابیم، چه چیزی به ما کمک می کند؟
1)اهمیّت زیاد به امور اخلاقی و بهداشتی!
2)کم توجّهی به گذشت زمان و تأثیر آن بر ما!
3)تکیه بر آرزوها و رؤیاهایمان برای ما هر چیزی را تضمین می کند!
4)سلامتی جسمی از هر چیزی بی نیاز می کند، پس آن ضامن خوشبختی است!

 

39- عيّن ما هو أنسب لعنوان النصّ:سراسری تجربی 99

1)الـــحـــيــــــــــاة الـــســـّعـــيـــدة!
2)الـــرّياضـــــــات الـــمـــفـــيـــدة!
3)الـــحياة الصّـــحـــّية و أثـــرها!
4)أثر الصحة في معرفة الأميال!

گزینه «1» صحیح است.

مناسب ترین عنوان برای متن چیست؟
1)زندگی سعادتمند !

2)ورزش های مفید!

3)زندگی بهداشتی و اثر آن !

4)تأثیر سلامتی در شناخت آرزوها!

گزینه«2» : «ورزش های مفید» و گزینه «3»: «زندگی بهداشتی و اثر آن» در واقع زیر مجموعة گزینة «1» : «زندگی سعادتمند» هستند و عنوانِ متن باید برآیندِ موضوعاتِ مطرح شده در متن باشد.

 

40- « يَتعرّض» فی «انَّ البدنَ یتعرّضُ … »

1)فعل مضارع – للغائب – ماضيه « تعرَّضَ» و مصدره « تَعريض» من وزن « تفعيل»
2)مضارع – لـلغائب – حروفه الأصلية ثلاثـة، و مصدره » تَعرُّض« / فعل و مع فاعله جملةٌ فعليةُ
2)مضارع – حروفه الأصليّة «ع، ر، ض» و حروفه الزائدة« ي ، ت» و مصدره من وزن « تفعّل»
3)فعل مضارع – لـلمخاطب – له ثلاثة حروف أصلية و حرفان زائدان(=مزيد ثلاثي) / فعل و مع فاعله جملةٌ فعليةَ

گزینه «2» صحیح است.

اشتباهات سایر گزینه ها:
1)«مصدر» «تعریض» غلط است و درست آن «تَعَرَّض» بر وزن «تَفَعّل» است.
3)حروفه الزائدة «ی ت» غلط و درست آن: «ت ر» است.

حروفه الزائدة «ی ت» غلط و درست آن: «ت ر» است.

 

4)«یتعرّض» صیغة مفرد مذکّر غائب است نه « للمخاطب» زیرا «تتعرّض» مفرد مذکّر مخاطب یعنی« للمخاطب» است.

41 -« تُساعِد» فی «مـمارسة التمارین الریاضیّة الجدیدة تساعدالشخصَ»

1)مضارع حروفه الأصلية ثلاثة «س ع د»/ مع فاعله جملةٌ فعلية، و مفعوله «الشخص»
2)مضارع – للمؤنّث – حروفه الأصلية «س، ا، د» و مصدره « مساعدة» من وزن «مفاعلة»
3)فعل مضارع – للمخاطب- له ثلاثة حروف أصلية و حرفٌ زائد و هو الألف / مع فاعله جملةٌفعلية
4)فعل مضارع – له ثلاثة حروف أصلية و حرفان زائدان / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلية، و مفعوله «الشخص»

گزینه «1» صحیح است.

اشتباهات سایر گزینه ها:
2)

حروف اصلی «س – ع- د» است و نه «س – آ – د»
حروف اصلی «س – ع- د» است و نه «س – آ – د»

 

3)«تساعد» به تنهایی مشترک است بین «للمخاطب» و «للغایبة» ولی در متن مرجع فعل تساعد «مـمارسة التمارین» است لذا «غایبة» است و نه مخاطب
4)در «له ثلاثه حروف اصلیه و حرفان زاتان» عبارت« حرفان زائدان: دو حرف زائد: غلط است زیرا فعل «تَساعد» از باب مفاعلة بوده و در اولین صیغة ماضی خود تنها یک حرف اضافه دارد. لذا «حرفان زایدان» نادرست است.

در «له ثلاثه حروف اصلیه و حرفان زاتان» عبارت« حرفان زائدان: دو حرف زائد: غلط است زیرا فعل «تَساعد» از باب مفاعلة بوده و در اولین صیغة ماضی خود تنها یک حرف اضافه دارد. لذا «حرفان زایدان» نادرست است.

 

42- «أوّل» فی «اوّل خطوةٍ …»:

۱ ) اسم – من الأعداد الترتيبيّة – مفرد مذكّر / مبتدا، و الجملة اسميّةٌ
۲) اسم – مفرد مذکّر – نكرة/مبتدأ و خبره«خطوةٍ» و الجملة اسميّةٌ
3) مفرد مذكّر – من الأعداد الترتيبيّة-معرفة/مبتدأ و مع خبره جملةٌاسميةٌ
4)من الأعداد الأصليّة – للمفردالمذكّر–نكرة/ مبتدأ و مع خبره جملةٌ اسميةٌ

گزینه «1» صحیح است.

 

موارد نادرست در سایر گزینه ها:

2) «اوّل» مبتدا بوده و خبر آن کلمۀ  «الـإعتناء» است و نه خطوةٍ ؛  زیرا «خطوةٍ » در «اوّل خطوةٍ » مضافٌ الیه است.

3)اوّل عدد اصلی نیست؛ بلکه عددی است مرتّب و منظّم : اوّل،دوّم، سوّم  … لذا اوّل عدد ترتیبی است.

43 – عيّن الخطأ في ضبط حركات الـحروف:

1)اِستَلِم الأدوية في الصَّيدليةِ في نِهايةِ مَمَرِّ المُستَوصَف!
۲) للزَّرافةِ صَوتٌ يُحذِّرُ الحَيوانات حَتّى تَبتَعِدَ عَنِ الخَطر!
۳) إنَّ الامتَحانات تَساعـدُ طُلّابَ المَدارِسِ لتَعلُّم درُوسـِـهم!
4)على كُلِّ النّاسِ أن يَتَعايَشوا مَعَ بَعضِهم تَعایُشاً سِلميًّا !

گزینه «3» صحیح است.

«امتِحانات » به غلط «امتَحانات» نوشته شده!«تُساعِـدُ» فعل مضارع باب «مفاعـلة» است.

 

44- عيّن الـمناسب للفراغ:
«…… يجعل الـجوّ لطيفاً و نحن نَستفيد منه في اَلـاَيّامِ الـحارّة!»:

1)الــحــاســـوب 2) تــيّــار الــمـاء
3)مكيـّـف الهواء 4) تيّــار الكهـرباء

گزینه «3» صحیح است.

«کولر هوا را تمیز قرار می دهد و ما از آن در روزهای گرم استفاده می کنیم.»
1)رایانه 2)جریان آب 4) جریان برق

45 – عيّن الـخطأ عن علامات «الـمؤمن»:

۱) ورعه ثابت في الخـــــفاء و العَلـــَـــن!
2) لا يصـــبر إلـاّ قليلاٌ عــــند الـمـصيـــبة!
3) صدقه دائميّ عند الخوف و الرّجـــاء!
4) لا يَـــــحلـــم إلـاّ كثــــيرًا عندما يغضب!

گزینه «2» صحیح است.

«مؤمن فقط کمی هنگام مصیبت صبر می کند.» این ویژگی دلالت بر ویژگی مؤمن ندارد! صبرمؤمن زیاد است ؛نه کم
1)پارسایی او در پنهان و آشکار ثابت است.
3)صدقش در ترس و امید دائمی است.
4)وقتی خشمگین می شود، بسیار خواب می بیند.

46 – عيّن ما ليس فيه اسم التفضيل:

1)أكبـَر حيوان تراه حولنا هو الفيل !
2)يَجب أَن نــرَ الآخَرين أَحسَـن منّا!
2)أحـسِن إلى النّاس كما تريد أن يُحسنوا إليك!
2)أكــرَه الأعمال لقطع التّواصل بين النّاس هو الغيبة!

گزینه «3» صحیح است.

«به مردم نیکی کن همانطور که دوست داری به تو نیکی کنند» با ترجمه به راحتی می فهمیم که «أَحْسِنْ» فعل امر است. در سایر گزینه ها به ترتیب «اَکبر، أحسن، اَکره» اسم تفصیل هستند.

47 – عيّن ما فيه « نون الوقاية»:

1)أتمنَّى أن أصعدَ إلى ذلك الجبل الـمرتفع!
2) لا تَحزني يا صديقتي العزيزة على هذه المشكلة!
3)أُختي! يجب عليكِ أن تُعيِّني برنامجك في الأُسبوع!
4) كان صديقي في البحر، فنادی: إن لم تُعينوني أغرقُ!

گزینه «4» صحیح است.

« لم تعینو + ن+ ی» در این فعل نون وقایه آمده است. در سایر گزینه ها «ن» جزو ریشة فعل است.

48 – عيّن الصَحيح للفراغين:

«ذهبت مع أُسرتي إلى سفرة يوم الأحد. طالت سفرتُنا ثلاثة أيّام. رجعنا في السّاعة السّابعة صباحاً. خمس ساعاتٍ في الطريق. فوصلـنا في السّاعة …. من يوم …. إلى بيتنا!».

1)الثّانية عشرة/ الثلاثاء ۲) الثّانية عشرة / الأربعاء
3)الثّاني عشر/ الأربعاء 4) الثّانية عشرة / الاثتین

گزینه «2» صحیح است.

ترجمة عبارت: «با خانواده ام روز یکشنبه به گردش رفتیم. سفر ما سه روز طول کشید. در ساعت هفت صبح برگشتیم. پنج ساعت در راه بودیم. »
« پس در ساعت 12 از روزِ چهارشنبه به خانه مان رسیدیم.»

49 – عيّن الفعل الّذي لايُمكن أن يُقرأَ مجهولةٌ (على حسب المعنی):

1)أخــــــــبرت الطّــــــــالــــــــــبات كـــلّهن بهذا الخبر المهم!
۲)أرضــــــــــعت الـــأُمّ الـــحنون ولدَها و هو صغــير جـدًّا!
3)أرسلت قوانـــــــــين الشّريعة في الكتب السَّماويّة للنّاس!
4) أغلقت أبواب المدرسة يوم أمس بسبب الأمطار الكثيرة!

گزینه «2» صحیح است.

«مادر مهربان فرزندش را که بسیار کوچک بود شیر داد.» در این گزینه «اَرضعت» معلوم و «الاُم» فاعل آن است.

ترجمه سایر گزینه ها:
1) همة دانش آموزان ازاین خبر مهم باخبر شدند.
3)قـوانین شریعت در کتـاب های آسمانی بــرای مردم فرستاده شد.
4)درهای مدرسه پریروز به علت باران های بسیار بسته شد.

50- عيّن ما فيه الخبر من نوعيه: الاسم و الـجملة

1)دور الدّلافين في تمييز أماكن تجمّع الأسماك أمرٌ مهمٌّ للإنــــــسان!
2)الدّلافينُ عدوّةٌ لسمك القرش فحينما تراه تتــجمّع حوله و تقــتله!
3) هذه الحيوانات تُحيّرنا جدًّا في أُسلوب حياتها و كـــــــثرة جمالها!
4) الدّلفين حيوانٌ ذكيّ و هو يُحـبُّ الإنسان و مساعدته مهما أمكن!

گزینه «4» صحیح است.

حیوانٌ=خبرمفرد-و هو یحبّ=خبرجملۀ اسمیه.

 

دانلود متن مقاله با پسوند pdf
دانلود متن مقاله با پسوند pdf

 

کارشناس رسمی صدا سیما

1

شبکه یک

3

شبکه سه

7

شبکه هفت

7

شبکه هفت

null

شبکه نسیم

7

شبکه هفت

جدید ترین ها

 

نویسنده

نوشتهٔ پیشین
افزایش سرعت عمل در امتحان کنکور سراسری 1400
نوشتهٔ بعدی
53 آیه شکر گذاری در قرآن مجید

مطالبی که ممکن است به آن علاقه داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
× واتس آپ آزاده